Àlle binnenlandse adoptiedossiers ter inzage bij Vlaams Centrum voor Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) zal voortaan àlle binnenlandse adoptiedossiers bewaren. Momenteel komen de dossiers van binnenlandse adoptiediensten immers alleen bij de VCA terecht wanneer de dienst wordt opgeheven of zijn erkenning verliest. Door de informatie te centraliseren, wil Vlaanderen vooral meer duidelijkheid creëren. Eén centraal punt voor bewaring en inzage.

De binnenlandse adoptiediensten zijn verplicht om het centrum een kopie te bezorgen van ieder afgehandeld dossier. En dat binnen de 4 maanden na de totstandkoming van de adoptie. Maar het VCA moet ook een kopie krijgen van alle oude adoptiedossiers. Vóór 20 augustus 2015. Wie na die dag nog een adoptiedossier bezit waarvan het VCA geen kopie kreeg, riskeert een gevangenisstraf van één maand of een geldboete van 2,5 tot 25 euro.

Wie een binnenlands adoptiedossier wil inkijken, richt zich dus voortaan tot het VCA. Daar zijn trouwens al langer alle dossiers over interlandelijke adoptie te vinden. Het bewaren van de adoptiedossiers is formeel een taak van de Vlaamse adoptieambtenaar die aan het hoofd staat van de VCA. Zijn takenpakket wordt dus wat groter.

De huidige centralisering van binnenlandse dossiers is slechts een eerste stap in afwachting van de hervorming van de binnenlandse adoptie die op til is.

Het decreet van 20 maart 2015 treedt in werking op 19 april, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron:Decreet van 20 maart 2015 houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 9 april 2015.
Zie ook Decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten, BS 12 augustus 1989. Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 2 maart 2012.

Laure Lemmens

Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

Afkondigingsdatum : 20/03/2015
Publicatiedatum : 09/04/2015

Gepubliceerd op 10-04-2015

  195