Alain Smetryns raadsheer bij Benelux-Gerechtshof

Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. M (2018) 8

Alain Smetryns is sinds 2 augustus 2018 raadsheer bij het Benelux-Gerechtshof. Hij volgt er Albert Fettweis op die op 1 februari 2018 ontslag nam. Smetryns was al actief bij het Benelux-Gerechtshof, maar dan als plaatsvervangend raadsheer.
Smetryns combineert zijn nieuwe functie met die van afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie.
Het Benelux-Gerechtshof telt drie kamers. De Eerste Kamer geeft antwoord op prejudiciële vragen over de Benelux-rechtsregels. Het is ook bevoegd voor de voorziening in cassatie tegen uitspraken van de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer zetelen leden van de hoogste rechtscolleges van België, Luxemburg en Nederland.
De Tweede Kamer behandelt de beroepen tegen eindbeslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
De Derde Kamer tot slot is bevoegd voor de administratieve beroepen van personeelsleden van de Benelux-Unie of het BOIP.
De benoemingsbeslissing is in werking getreden op 2 augustus 2018.
Bron: Beschikking van het Benelux Comité van Ministers van 2 augustus 2018 tot benoeming van een raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. M (2018) 8, BS 14 september 2018
Ilse Vogelaere
  444