Akkoord over nucleaire rente voor komende 10 jaar

Na 2 kritische adviezen van de Raad van State en enkele 100-den bladzijden ‘observaties’ van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg) bereikten de regeringspartners en het federale parlement op 25 december een definitief akkoord over de nucleaire rente die voor de jaren 2016 tot en met 2026 verschuldigd is voor de kerncentrales Doel 3 en 4, en Tihange 2 en 3. Een kerstcadeautje voor Engie-Electrabel?

In het akkoord wordt de zogenaamde ‘repartitiebijdrage’ voor het jaar 2016 vastgelegd op 130 miljoen euro. Tegen 200 miljoen in 2015.

Vanaf 2017 wordt de repartitiebijdrage berekend volgens ingewikkelde formules. In grote lijnen komt het hierop neer dat de repartitiebijdrage dan zal overeenstemmen met het hoogste van de volgende 2 bedragen:

  • een minimumbedrag dat wordt vastgelegd bij koninklijk besluit; of
  • 38% van de winstmarge van het nucleaire park.
Op dat resultaat wordt nog een degressiviteitsmechanisme toegepast.

Het jaarlijkse minimumbedrag – vóór degressiviteit – bedraagt 177 miljoen euro voor de jaren 2017 tot en met 2019.Daarna wordt er om de 3 jaar een nieuw minimum berekend.Het minimum kan verlaagd worden als een centrale moet stilgelegd worden om veiligheidsredenen.

De Creg krijgt de ondankbare taak om elk jaar de opbrengsten, kosten en winstmarges van de centrales te berekenen, om elke 3 jaar de parameters te actualiseren die nodig zijn voor het berekenen van de vaste en variabele kosten, en om een minimumbedrag voor de repartitiebijdrage voor te stellen.

De repartitiebijdrage is alleen verschuldigd voor de kerncentrales van Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. Voor het langer openhouden van Doel 1 en Doel 2 werden er aparte afspraken gemaakt.

België – In werking op:

  • 29 december 2016. “Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het BS wordt bekendgemaakt”.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van e wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS 29 december 2016.

Carine Govaert

Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  218