Agentschap Opgroeien ondersteunt alle kinderen, jongeren en hun gezinnen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

Vlaanderen bundelt de hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen in een nieuw agentschap: het agentschap Opgroeien. Daarnaast komt er ook een nieuwe agentschap Opgroeien regie. Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn verdwijnen. De nieuwe agentschappen moeten zorgen voor betere en vlottere zorg en ondersteuning. 

Het agentschap Opgroeien regie – met rechtspersoonlijkheid – neemt de strategische kernbevoegdheden op het terrein van Opgroeien op; het agentschap Opgroeien – zonder rechtspersoonlijkheid –staat in voor de uitvoering van het beleid dat het agentschap Opgroeien regie uitwerkt. Concreet organiseert het agentschap Opgroeien een kwaliteitsvolle hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het voert het beleid rond jeugddelinquentie uit. Hieronder valt ook de organisatie en het beheer van de gemeeschapsinstellingen. En het organiseert de pleegzorg.  Op het vlak van de integrale jeugdhulp heeft het agentschap uitvoerende en coördinerende taken.

Het nieuwe agentschap werkt samen met andere partners op het terrein en sluit er samenwerkingsverbanden mee.

Twee agentschappen, maar wel maar één ondernemingsplan en één baas. De administrateur-generaal van Opgroeien regie is meteen ook het hoofd van Opgroeien.

Het nieuwe besluit van 30 november 2018 is nog niet in werking. Dat gebeurt pas op het moment dat het decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn in werking treedt. Dat wordt nu besproken in het Vlaams parlement.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, BS 28 januari 2019
Ilse Vogelaere
  584