Afronding bestuurlijke verandering inspectiediensten Werk en Sociale Economie (art. 19-23 en 33 PD 2014/2)

De integratie van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie in het Departement Werk en Sociale Economie heeft geleid tot een bestuurlijke verandering van de inspectiediensten. De afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie werd omgevormd tot de afdeling Toezicht en Handhaving.

Door die integratie is het risico op nietigheden wegens vormgebreken toegenomen bij het sanctionerend optreden van het inspectiekorps van het Departement Werk en Sociale Economie. Daarom voert het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 een paar terminologische aanpassingen door in:

  • het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn;
  • het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling.

Uit de memorie van toelichting bij het verzameldecreet blijkt dat dit risico op nietigheden voor het Vlaams Gewest kan leiden tot een financiële impact op het vlak van de begrotingsinkomsten - gederfde inkomsten - en op het vlak van de begrotingsuitgaven - inefficiënt optreden.

Het gaat om volgende terminologische aanpassingen:

  • ‘afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie’ wordt vervangen door ‘Afdeling Toezicht en Handhaving’ en ‘Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie’;
  • ‘afdeling Inspectie’ wordt vervangen door ‘Afdeling Toezicht en Handhaving’.

Deze aanpassingen treden retroactief in werking op 1 juni 2014.

Bron:Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014, BS 3 februari 2015 (art. 19-23 en 33 PD 2014/2)
Zie ook: — Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, BS 5 augustus 2004— Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, BS 29 december 2010

Steven Bellemans

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 03/02/2015

Gepubliceerd op 06-02-2015

  123