Afdelingsvoorzitter ook vervangen bij aanwijzing in eigen rechtbank (art. 54 en 55 Potpourri III-wet)

De regels voor de afdelingsvoorzitters bij de rechtbanken worden op enkele punten verduidelijkt. De afdelingsvoorzitters kunnen voortaan steeds vervangen worden. Ongeacht of ze aangewezen zijn als afdelingsvoorzitter in de rechtbank waarin ze benoemd zijn of daarbuiten. Andere nieuwigheid is dat het voormalige adjunct-mandaat van de afdelingsvoorzitter wordt geschorst.

Vervanging

De afdelingsvoorzitter bij een rechtbank en de afdelingsprocureur en afdelingsauditeur kunnen voor de duur van hun adjunct-mandaat vervangen worden. De wetgever verduidelijkt dat dit ook kan wanneer de aanwijzing gebeurt in het rechtscollege of het parket waarin de magistraat al is benoemd. De vervanging gebeurt dan in de rechtbank of het parket waar de magistraat is benoemd en is aangewezen als afdelingsvoorzitter, -procureur of -auditeur. Voor de aangewezen magistraat die uit een andere rechtbank of parket komt, gebeurt de vervanging in die rechtbank of dat parket.

Eenzelfde vervangingsregeling geldt voortaan trouwens ook voor de vervanging van magistraten die zijn aangewezen in het bijzonder mandaat van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank of van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken. Zij kunnen vervangen worden, ongeacht of zij worden aangewezen in de rechtbank of het parket waarin ze benoemd zijn. Ofwel worden ze dus vervangen in het rechtscollege of het parket waarin de aanwijzing is gebeurd ofwel in een ander rechtscollege of parket, als de aangewezen magistraat in een ander rechtscollege of parket is benoemd.

Schorsing adjunct-mandaat

De aanwijzing als afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur heeft een invloed op het adjunct-mandaat waarin de magistraat eventueel al was aangewezen binnen of buiten het rechtscollege of parket waarin de aanwijzing als afdelingsvoorzitter, - procureur of -auditeur is gebeurd. Dat adjunct-mandaat wordt geschorst. Wat betekent dat de betrokkene niet moet geƫvalueerd worden in dat adjunct-mandaat.

Voor Brussel geldt wel een bijzondere regeling. De aanwijzing in het adjunct-mandaat van afdelingsprocureur of afdelingsauditeur maakt een einde aan het adjunct-mandaat van adjunct-procureur des Konings van Brussel of van adjunct-arbeidsauditeur van Brussel. De afdelingsprocureur en de afdelingsauditeur kunnen dus na hun nieuw adjunct-mandaat hun voormalig adjunct-mandaat niet opnieuw opnemen.

Inwerkingtreding

De artikelen 54 en 55 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 54 en 55 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259quinquies en 259sexies)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  117