Advocaten hebben enkel via DPA systeem toegang tot e-Box en e-Deposit

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek

Advocaten kunnen enkel nog via het DPA systeem toegang krijgen tot de e-Box en e-Deposit systemen van Justitie. En niet meer via de elektronische identiteitskaart. Door de toegang uitsluitend te laten verlopen via het DPA systeem garandeert men een betere controle. De neerlegging van stukken, conclusies en memories gebeurt onder bepaalde voorwaarden ook via het DPA systeem.

Het DPA systeem is een digitaal platform voor advocaten (DPA) die zijn ingeschreven aan een Belgische balie. Het is een gezamenlijk initiatief van de Orde van de Vlaamse balies en de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. DPA verzamelt verschillende applicaties op één platform, zoals DPA-deposit en DPA-box.

Door de connectie met e-Box en e-Deposit voor advocaten exclusief te laten verlopen via het DPA systeem is er meer zekerheid rond de identificatie en authentificatie van de advocaat. En kan men ook beter zijn kenmerken of hoedanigheden, mandaten en toegangsmachtigingen controleren en beheren.

Het DPA systeem, meer bepaalde de applicatie DPA-deposit, wordt ook ingeschakeld voor het digitaal neerleggen van conclusies, memories en stukken en daarbijhorende begeleidende brieven via e-Deposit. Maar alleen als er garanties zijn dat de neerlegging via het DPA systeem niet leidt tot bewaring en raadpleging van de documenten in dat systeem.

De besluiten van 9 oktober 2018 treden beide in werking op 16 oktober 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 oktober 2018
Bron: Ministerieel besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 oktober 2018
Ilse Vogelaere
  197