Actualisatiecoëfficiënten voor sociale huurwoningen van gemeenten en OCMW’s

Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans heeft de actualisatiecoëfficiënten gepubliceerd die nodig zijn om de huurprijs te kunnen berekenen van een sociale huurwoning die toebehoort aan een gemeente of OCMW.
De actualisatiecoëfficiënten voor de jaren 1994 tot en met 2016 schommelen tussen:
  • ‘1’, voor een woning die voor het eerst betrokken werd in 2016; en
  • ‘128,4994’, voor een oude woning, die voor het eerst bewoond werd in 1914.
De nieuwe coëfficiënten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.
De huurprijs van een sociale woning die verhuurd wordt door een lokaal bestuur wordt nog berekend volgens de regels van het oude ‘besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode’.
De berekening lijkt op de berekening die tot 2007 werd toegepast door de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Eén van de elementen die men nodig heeft, is de geactualiseerde kostprijs van de woning. Dat is de som van alle kosten die de verhuurder de voorbije jaren heeft gemaakt voor de oprichting en verwerving van de woning, voor de verwerving van de grond, voor de sloop van een vorige woning, voor de verbetering, sanering of aanpassing van de woning, voor erelonen en adviezen, enzovoort. Vooraleer die som wordt gemaakt, worden de kosten eerst vermenigvuldigd met de actualisatiecoëfficiënt van het jaar waarin de kosten werden gemaakt. Al zijn er uitzonderingen op die regel.
De actualisatiecoëfficiënten zelf worden elk jaar door de minister vastgelegd.
Het nieuwe ministerieel besluit met de actualisatiecoëfficienten treedt in werking op 1 juli 2017, maar de coëfficiënten zelf gelden maar vanaf 1 januari 2018.
Van toepassing:
  • Vlaams gewest.
  • Vanaf 1 juli 2017.
Bron: Ministerieel besluit van 30 mei 2017 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 19 juni 2017.
Zie ook:
Carine Govaert
  294