Activering van risicokapitaal voor Vlaamse KMO’s: maximumbedrag ARK-investering stijgt fors

Via de ARKimedesregeling maakt de Vlaamse Regering meer risicokapitaal vrij voor Vlaamse starters en KMO’s. ‘ARK’ staat voor Activering van RisicoKapitaal. Er zijn 2 ARKimedesfondsen. Elk van beide fondsen biedt 1 euro extra voor elke euro die erkende private risicokapitaalverschaffers, de zgn. ARKIV’s, in Vlaamse starters en KMO’s investeren. Op die manier verdubbelt de ARKimedesregeling het aanbod aan risicokapitaal voor deze starters en KMO’s. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) neemt minderheidsbelangen in ARKIVs.

Maximumbedrag ARK-investering stijgt

Vanaf 25 januari 2016 stijgt het maximumbedrag dat een ARKIV in één onderneming mag investeren, of waarvoor de ARKIV zich ten opzichte van één onderneming mag verbinden, van 11,5 miljoen euro tot 20 miljoen euro per investeringsronde. Een ‘nieuwe’ investeringsronde is een investeringsronde die minstens 12 maanden na het afsluiten van de vorige investeringsronde plaatsvindt.

Twee ARKimedesfondsen

Het ARKimedesfonds I werd opgestart in 2005. Het fonds deed ook een beroep op particuliere beleggers. Die genoten gedurende 4 jaar (voor 2006, 2007, 2008 en 2009) een belastingkrediet. Na een ingebrekestelling door de Europese Commissie heeft Vlaanderen het belastingkrediet voor investeringen in aandelen van ARKimedesfondsen geschrapt.

Het ARKimedesfonds II werd opgestart in 2010. Dat fonds doet geen beroep meer op particuliere beleggers. Het risicokapitaal wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 tot wijziging van artikel 33 van het ARK-besluit van 3 december 2004, BS 15 januari 2016.
Zie ook: – Decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting, BS 26 november 2012 (art. 18 en art. 21). – Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, BS 30 december 2004 (ARK-besluit) (art. 33) – Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, BS 17 februari 2004 (ARK-decreet).

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 33 van het ARK-besluit van 3 december 2004

Afkondigingsdatum : 11/12/2015
Publicatiedatum : 15/01/2016

Gepubliceerd op 19-01-2016

  70