Achterstallige subsidies voor sociale verhuurkantoren en huurdersorganisaties

Ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social profit- en de social non-profit-sector voor de periode 2006-2010 kent de Vlaamse regering extra subsidies toe aan de gesubsidieerde huurdiensten. De gesubsidieerde huurdiensten bestaan uit de sociale verhuurkantoren (svk’s), die woningen huren op de private huurmarkt om ze door te verhuren aan sociaal zwakkere personen, en de huurdersorganisaties of -bonden, die huuradvies verstrekken aan kandidaat-huurders.

De aanvullende subsidies zijn bestemd:

  • voor de verhoging van het vast en variabel gedeelte van de eindejaarspremie;
  • voor de versterking van het management, de verbetering van het statuut van het directiepersoneel, en de ondersteuning van het vormings-, trainings- en opleidingsbeleid; en
  • voor de werkdrukvermindering, meer bepaald ter compensatie van de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon.
Het besluit somt de totaalbedragen op die verdeeld worden over de sector voor de periode 2006–2010.

Het subsidiebesluit dat de wettelijke basis vormt voor de aanvullende subsidies, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2015, maar het treedt retroactief in werking op 1 januari 2006…

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de gesubsidieerde huurdiensten, BS 8 oktober 2015.
Zie ook: Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA), Vlaamse Social-profitfondsen vzw.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de gesubsidieerde huurdiensten

Afkondigingsdatum : 15/12/2006
Publicatiedatum : 08/10/2015

Gepubliceerd op 08-10-2015

  80