Aanzetten tot genitale verminking ook strafbaar

Om een halt toe te roepen aan genitale verminking bij vrouwen breidt een nieuwe wet de strafbaarstellingen uit. Voortaan zijn ook mensen die aanzetten tot genitale verminking strafbaar. En ook wie er – direct of indirect, schriftelijk of mondeling – reclame voor maakt of doet voor maken is strafbaar. Wie die reclame uitgeeft, verspreidt of verdeelt kan eveneens bestraft worden.

De straffen kunnen gaan van acht dagen tot een jaar. Dat is evenveel als voor een poging tot genitale verminking.

Tot nu is enkel het uitvoeren, het vergemakkelijken of het bevorderen van genitale verminking strafbaar. De straf ligt tussen drie en vijf jaar. Zwaardere straffen – van vijf tot zeven jaar – zijn voorzien bij genitale verminking van een minderjarige of bij verminking met een winstgevend doel

De nieuwe wet van 5 mei 2014 treedt in werking op 12 juli 2014.

Bron:Wet van 5 mei 2014 tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen, BS 2 juli 2014
Zie ook:Art. 409 Sw.

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen

Afkondigingsdatum : 05/05/2014
Publicatiedatum : 02/07/2014

Gepubliceerd op 22-07-2014

  131