Aanvraagformulieren voor terugbetaling middenoorimplantaten

Sinds 1 september 2015 vergoedt de ziekteverzekering drie middenoorimplantaten. Het Riziv heeft nu drie formulieren klaar waarmee de patiënt de terugbetaling van deze implantaten kan aanvragen.

Middenoorimplantaten

Patiënten die een middenoorimplantaat nodig hebben, kunnen daar – onder bepaalde voorwaarden – een tussenkomst voor krijgen van het ziekenfonds.

Het ziekenfonds vergoedt

  • de kit met een volledig gehoortoestel (zowel een te implanteren deel als een niet te implanteren spraakprocessor) voor de stimulatie van geluidswaarneming via het induceren van trillingen in een elektromagnetische massa, bevestigd aan één van de middenoorbeentjes, het ovale of het ronde venster (nummer 172336-172340);
  • de vervanging van het te implanteren deel van het hierboven bedoelde middenoorimplantaat (nummer 172373-172384); en
  • de vervanging van de spraakprocessor van het middenoorimplantaat (nummer 172351-172362).

Vergoedingsaanvraag

De implanterende neus-, keel- en oorspecialist vraagt de terugbetaling van de verstrekking 172336-172340 aan met formulier C-Form-I-07. Voor de terugbetaling van de verstrekking 172373-172384 gebruikt hij aanvraagformulier C-Form-I-08. Aanvraagformulier C-Form-I-09 dient voor de terugbetaling van de verstrekking 172351-172362.

Op het aanvraagformulier voor de terugbetaling van een middenoorimplantaat met een niet te implanteren spraakprocessor (C-Form-I-07) geeft de arts duidelijk aan waarom de patiënt niet in aanmerking komt voor een klassiek hoorapparaat.

Op het formulier voor de terugbetaling van de vervanging van het te implanteren deel van een middenoorimplantaat (C-Form-I-08) moet de reden van de vervanging staan.

De reden van de vervanging van de spraakprocessor moet ook aangegeven worden op het formulier C-Form-I-09. Het kan enkel gaan om een medische reden of om het niet langer correct functioneren van het vorige toestel.

De drie documenten worden naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds gestuurd. De eerste twee worden doorgestuurd naar het college van geneesheren-directeurs. Dat beslist over de terugbetaling. Over de terugbetaling van de vervanging van een spraakprocessor beslist de adviserend geneesheer zelf.

Inwerkingtreding

De nieuwe verordening van 13 juli 2015 treedt in werking op 1 september 2015.

Bron:Verordening van 13 juli 2015 tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, BS 19 oktober 2015
Zie ook:Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Ilse Vogelaere

Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Afkondigingsdatum : 13/07/2015
Publicatiedatum : 19/10/2015

Gepubliceerd op 21-10-2015

  113