Aangifte BNI/natuurlijke personen aj. 2014 uiterlijk indienen op 12 november

Wie een BNI-aangifte/natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2014 moet indienen, kan zijn aangifte ofwel op papier (manueel ingevulde aangifte of computerafdruk), ofwel via Tax-on-web indienen. De uiterste indieningsdatum is 12 november 2014.

Computerafdruk

Niet-inwoners die hun BNI-aangifte/nat. pers. voor het aj. 2014 willen indienen via een computerafdruk, zullen het model van het aangifteformulier kunnen downloaden van de website van de FOD Financiën op volgend adres: financiën.belgium.be, in plaats van www.minfingov.be.

Dat laatste webadres stond verkeerd vermeld in het KB van 23 augustus 2014 (art. 2), dat in bijlage het modelformulier van de BNI-aangifte/natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2014 bevat.

De belastingadministratie heeft het webadres gecorrigeerd via de publicatie van een erratum bij het KB van 23 augustus 2014.

Papieren aangifte BNI/nat. pers.

De belastingadministratie zal de ‘papieren’ aangiftes BNI/nat. pers. voor het aj. 2014 pas eind september 2014 versturen.

Tax-on-web

De aangifte BNI/nat. pers. voor het aj. 2014 zal normaal gezien vanaf 8 september 2014 via Tax-on-web kunnen ingediend worden. Op 8 september volgt er nog een nieuwsbericht van de belastingadministratie om dit al dan niet te bevestigen.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken. Erratum, BS 2 september 2014. Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken, BS 28 augustus 2014.
Zie ook:– FOD Financiën. ‘Belastingaangifte voor niet-inwoners’, 27 augustus 2014. – Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2013 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken, BS 26 juli 2013.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken

Afkondigingsdatum : 23/08/2014
Publicatiedatum : 28/08/2014

Gepubliceerd op 03-09-2014

  205