Aandelen in Brusselse nalatenschap gewaardeerd tegen beurswaarde

Brussel hervormt de waardering van de beursgenoteerde aandelen in de nalatenschap. Voortaan gebeurt de waardering tegen de beurswaarde. De aangever heeft de keuze tussen de beurswaarden op drie momenten: de dag van het overlijden, een maand later of twee maanden later.

Beurswaarde

Voortaan worden de aandelen gewaardeerd volgens hun beurswaarde. Het gaat om de slotkoers zoals die blijkt uit de koersinformatie die beschikbaar is in de gespecialiseerde pers of in gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.

Keuze uit drie momenten

De aangevers van de nalatenschap kunnen kiezen uit drie momenten:

  • de beurswaarde op de dag van het overlijden;
  • de beurswaarde een maand na het overlijden; of
  • de beurswaarde twee maanden na het overlijden.

De aangevers mogen maar één datum kiezen. De gekozen datum geldt voor alle nagelaten waarden.

Ze vermelden hun keuze in de aangifte. Samen met de bron waaruit ze de opgegeven beurswaarden hebben gehaald.

Geen notering

Wanneer de beurgenoteerde aandelen niet zijn genoteerd op een van de gekozen data – bv. wanneer die op een zon- of feestdag valt, geldt de beurswaarde van de eerstvolgende dag waar er wel een notering is.

Als er op de gekozen dag voor bepaalde aandelen wel een notering is en voor andere niet, worden de aandelen waarvoor er geen notering is gewaardeerd volgens de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is. Voor de aandelen waarvoor er op de gekozen datum wel een notering is, geldt gewoon de beurswaarde van die datum.

Prijscourant

Tot nu werd er – voor binnenlandse aandelen – gewerkt met de prijscourant. Wat betekent dat de waardering gebeurde op basis van de gemiddelde koers van de maand waarvoor de courant werd opgemaakt. De te gebruiken prijscourant was die die bekendgemaakt werd binnen de maand na de maand van overlijden. Eventueel kon men ook een van de twee daaropvolgende prijscouranten gebruiken.

Buitenlandse aandelen of binnenlandse aandelen die niet in de prijscourant staan, werden gewaardeerd op basis van de gemiddelde slotkoers van de aandelen in de maand van overlijden of in één van de twee daaropvolgende maanden.

Ook in Vlaams en Waals Gewest

Brussel volgt met deze nieuwe waarderingsregels het voorbeeld van het Vlaams Gewest en het Waals Gewest. Daar worden de beursaandelen in de nalatenschap al langer gewaardeerd op basis van de beurskoers van de overlijdensdag of van een of twee maanden later.

Inwerkingtreding

De nieuwe waarderingsregels worden toegepast voor de overlijdens vanaf 1 september 2015.

Bron:Ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 12 augustus 2015

Ilse Vogelaere

Ordonnantie tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afkondigingsdatum : 29/07/2015
Publicatiedatum : 12/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  133