5 nieuwe consulaire posten met legalisatiebevoegdheid

Vanaf nu hebben ook de hoofden van de consulaire posten in Bisjkek (Kirgizië), Cotonou (Benin), Lome (Togo), Ulaan Batoor (Mongolië), en Windhoek (Namibië) de bevoegdheid om akten te legaliseren.

De consulaire post van Sanaa in Jemen wordt geschrapt, omdat de Jemenitische ambassade is overgebracht naar Saoedië-Arabië.

België telt nu 39 consulaire posten met bevoegdheid tot legalisatie.

Buitenlandse documenten die ‘voor echt verklaard werden’ door een ambassade of consulaat van België in het buitenland zijn rechtstreeks geldig en bruikbaar in België. Bij legalisatie wordt er echter geen uitspraak gedaan over de inhoud van het document.

Bron:Ministerieel besluit van 19 juni 2015 houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie, BS 24 juni 2015.
Zie ook:

Carine Govaert

Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie

Afkondigingsdatum : 19/06/2015
Publicatiedatum : 24/06/2015

Gepubliceerd op 29-06-2015

  116