Wien De Geyter benoemd in beheerscomité van de sociale zekerheid

Met ingang van 10 april 2018 wordt Wien De Geyter, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd als werkend lid van het beheerscomité van de sociale zekerheid, ter vervanging van Werner Abelshausen.

Gepubliceerd op 12-04-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De organisatie van het globaal beheer is in handen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), onder toezicht van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, van de overheid en van het Nationaal Intermutualistisch College.
Het comité behandelt problemen in verband met het globaal beheer. Onder het gezag van dit comité voert de RSZ zijn wettelijke opdrachten uit, zoals het beheer van de portefeuille van het globaal beheer. Het beheerscomité wordt bijgestaan door een technische commissie van gespecialiseerde ambtenaren.

Beheerscomité van de sociale zekerheid - Ontslag en benoeming van een werkend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, BS 9 april 2018

  293