Wien De Geyter benoemd in beheerscomité RSZ

Langs werkgeverskant wordt Wien De Geyter benoemd als lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Ze vervangt Werner Abelshausen.

Het benoemings-KB treedt in werking op 22 november 2017.


 

Gepubliceerd op 23-11-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De organisatie van het globaal beheer is in handen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), onder toezicht van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, van de overheid en van het Nationaal Intermutualistisch College.

Het comité behandelt problemen in verband met het globaal beheer. Onder het gezag van dit comité voert de RSZ zijn wettelijke opdrachten uit, zoals het beheer van de portefeuille van het globaal beheer. Het beheerscomité wordt bijgestaan door een technische commissie van gespecialiseerde ambtenaren.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Beheerscomité - Ontslag en benoeming van een lid, BS 21 november 2017

  438