Vlaamse ‘erkenningscommissie betaald educatief verlof’ krijgt nieuwe voorzitter

Met ingang van 1 juli 2018 wordt Ryfka Heyman benoemd tot voorzitter van de Vlaamse ‘erkenningscommissie betaald educatief verlof’. Lieselotte Bommerez wordt eervol ontslag verleend als voorzitter.

Gepubliceerd op 13-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest bevoegd geworden voor het stelsel van het betaald educatief verlof. Dat blijkt ook uit een besluit van de Vlaamse Regering dat de samenstelling van de erkenningscommissie regelt.

Die commissie spreekt zich uit over de erkenning van opleidingen en programma’s van opleidingen, en over de intrekking en de schorsing van erkenningen. Verder volgt de commissie ook de budgettaire situatie van het stelsel van het betaald educatief verlof op. Ze heeft ook een advies- en controlefunctie.

De  commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter die de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, vertegenwoordigt, en zijn plaatsvervanger;
  • drie afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en drie afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties, en hun plaatsvervangers;
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en zijn plaatsvervanger;
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, en zijn plaatsvervanger;
  • een secretaris, en zijn plaatsvervanger.

De commissie kan een beroep doen op deskundigen en technici volgens de voorwaarden van het huishoudelijk reglement.

Bron: Wijziging van de samenstelling van de erkenningscommissie betaald educatief verlof, BS 12 juli 2018

  274