Vier benoemingen in Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Met ingang van 15 juni 2018 worden volgende personen benoemd in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Gepubliceerd op 21-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Gewone leden: Jonas Van Vlem, ter vervanging van Vincent Van der Haegen (langs werknemerskant); en Isabel Schietgat, ter vervanging van Dirk Gullentops (langs werkgeverskant).
  • Plaatsvervangende leden: Olivier Pilate, ter vervanging van Regis Lorant; en Anke Grooten, ter vervanging Greet Moerman (beide langs werkgeverskant).

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door een uitvoerend bureau, vaste commissies, commissies ad hoc en een secretariaat.
 
De raad heeft als taak op eigen initiatief of op aanvraag advies te verstrekken over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen die omschreven worden in de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Maar de raad kan ook op eigen initiatief zaken bespreken en daarover advies geven.
Hij onderzoekt alle problemen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en doet ook voorstellen over het algemeen beleid. Verder brengt de raad onder andere ook advies uit over jaarverslagen en over de verslagen die door de overheid worden opgesteld voor de Europese Commissie.

Bron: Koninklijk besluit van 3 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, BS 15 juni 2018

  233