Véronique Leroy benoemd in Vlaamse adviescommissie economisch migratiebeleid

In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werd een Adviescommissie voor Economische Migratie opgericht. Die commissie buigt zich over beleidsmaatregelen op het vlak van economische migratie. De leden van die adviescommissie werden met ingang van 1 oktober 2017 benoemd voor een periode van (in principe) vier jaar.

 

 

Gepubliceerd op 23-03-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Nu wordt Sonja Teughels vervangen door Véronique Leroy als vertegenwoordiger langs werkgeverskant. In de raad zitten immers vier vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de SERV.

De wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2018.

Bij de uitwerking van de zesde staatshervorming zijn de Vlaamse bevoegdheden binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie aanzienlijk uitgebreid. Onder andere voor de materie ‘economische migratie’.
Bij de implementatie werd de federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers op 1 januari 2017 vervangen door een Vlaamse Adviescommissie voor Economische Migratie. Die adviseert de Vlaamse Regering bij de uitvoering van de haar toegekende bevoegdheden in de materie arbeidskaarten en beroepskaarten.

Een bijhorend uitvoeringsbesluit regelt de samenstelling, de werking en de opdrachten van de commissie.

Bron: Wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Economische Migratie, BS 21 maart 2018

  401