Vernieuwde Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De mandaten van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn op 31 december 2017 vervallen. Daarop werden dubbele lijsten van kandidaten voor een zitje voorgelegd aan de minister van Economie, zoals voorgeschreven in een oud besluit van 28 december 1948.

De mandaten van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn op 31 december 2017 vervallen. Daarop werden dubbele lijsten van kandidaten voor een zitje voorgelegd aan de minister van Economie, zoals voorgeschreven in een oud besluit van 28 december 1948.

 

 

Gepubliceerd op 15-03-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Die oefening resulteerde in een benoemings-KB dat op 6 maart 2018 verschenen is in het Belgisch Staatsblad en dat retroactief in werking treedt op 1 januari 2018. De benoemingen gelden in principe voor een termijn van vier jaar.

De lijst met mandaten is nog niet bijgewerkt op de website van de CRB. Bij elk lid wordt sowieso vermeld of het om een werkend of een plaatsvervangend lid gaat, en welke organisatie ze vertegenwoordigen.

1/ Worden tot effectieve leden (werkgeverskant) van de CRB benoemd : Edward Roosens, Carole Dembour, Dirk De Cort, Els Brouwers, Pieter Weyn, Elizabeth De Wandeler, Jean-Pierre Baron Liebaert, Frank Vandermarliere, Nathalie Ragheno, Brigitte Mester, Dorien Decrick, Wouter Van Gulck, Guy de Clippele, Johan Bortier, Robin Deman, Clarisse Ramakers, Philippe Ruelens, Sonja De Becker, Yvan Hayez, Marie-Laurence Semaille, Jan Helsen, Guy Coolens, Erik Van Laer en Emilien Leurquin.

2/ Worden tot effectieve leden (werknemerskant) van de CRB benoemd : Florence Lepoivre, Jean-François Tamellini, Jean-Marie De Baene, Christophe Quintard, Robert Vertenueil, Nicole Houbrechts, Erwin De Deyn, Georges De Batselier, Maria Crevits, Koen De Mey, Renaat Hanssens, Muriel Ruol, William Van Erdeghem, Marie-Hélène Ska, François Laurent, Joëlle Van den Berghe, Mario Coppens, Maarten Boghaert, Jacques Debry, Peter Bosmans, Caroline Ker, Eric Spiessens, Linde De Corte en Sébastien Cassart.

Uiteraard worden er ook plaatsvervangers aangeduid . De raad telt evenveel plaatsvervangende als effectieve leden.

De CRB is samengesteld uit technische organen en beleidsorganen:

  • De raad of de bijzondere raadgevende commissies keuren de adviezen en de rapporten goed. Ze zijn dwingend voor de sociale partners aangezien ze hun organisaties verbinden. De ondervoorzitters van de raad bepalen de beleidslijnen en het dagelijks bestuur beheert de dagelijkse werkzaamheden van de raad en het secretariaat.
  • De werkzaamheden - in het bijzonder het opstellen van adviezen - worden voorbereid in subcommissies die zijn samengesteld door de sociale partners. Deze subcommissies zijn elk verbonden met één van de commissies van de CRB: ‘sociaal-economisch beleid’, ‘organisatie van de economie’, ‘duurzame ontwikkeling’, ‘sectoriële commissies’ en ‘commissie voor de mededinging’.

Bron: Koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, BS 6 maart 2018

  499