Van der Haegen zetelt voor werkgevers in Commissie voor Aanvullende Pensioenen

 Jürgen Van der Haegen vervangt sinds 16 maart 2018 Noémie Niesten in de Commissie voor Aanvullende Pensioenen. Niesten werd op 17 december 2015 benoemd voor 6 jaar. Van der Haegen zal haar mandaat dus overnemen tot eind 2021.

Gepubliceerd op 10-08-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Van der Haegen is één van de 5 vertegenwoordigers van de werkgevers. In de commissie zetelen verder nog 5 vertegenwoordigers van de werknemers, 4 vertegenwoordigers van de pensioeninstellingen, 4 vertegenwoordigers van de gepensioneerden, die werden voorgedragen door de Federale Adviesraad voor Ouderen, en 5 deskundigen. De commissie wordt voorgezeten door één van die deskundigen. Namelijk door Henk Becquaert, lid van het directiecomité van de FSMA (Financial Services and Markets Authority).

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen geeft advies over de wet op de aanvullende pensioenen en haar uitvoering. En dit op vraag van de bevoegde ministers, van de Raad voor Aanvullende Pensioenen, van de FSMA, of op eigen initiatief. De commissie focust op de aanvullende pensioenen voor de werknemers. Voor de zelfstandigenpensioenen bestaan er 3 andere adviesorganen.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, BS 9 augustus 2018.

Zie ook:
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voodelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003. [art. 53 WAP].
“Commissie voor Aanvullende Pensioenen. Samenstelling”, FSMA.

  27