Update samenstelling directieraad Federale Pensioendienst

Op 1 april 2016 werd de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) omgedoopt tot Federale Pensioendienst (FPD).

Gepubliceerd op 20-04-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De samenstelling van de directieraad van die FPD kwam aan bod in een besluit van 7 april 2016 . Maar die tekst werd opgeheven met ingang van 1 september 2017. Een nieuw besluit over de samenstelling van de directieraad dat daarop volgde, bevat enkel een namenlijst, terwijl de opgeheven tekst de samenstelling van de directieraad omschreef op basis van functietitels.

Nu krijgt die namenlijst een update. Het nieuwe besluit van 17 april 2018 somt de leden van de directieraad van de Federale Pensioendienst opnieuw op (grotendeels dezelfde namen):

  • Sarah Scaillet, administrateur-generaal, voorzitster;
  • Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter;
  • Johan Aertssen en Raphael Coucke, directeurs-generaal;
  • Marc De Durpel en Jocelyn Melchior, directeurs-generaal (afgeschafte graad);
  • Françoise Dethise en Dominique Schmitz, en Luc Coppens, Erwin de Buyser en François de Groulart, adviseurs-generaal;
  • Geert Dedier, adviseur.

Raphael Coucke is nieuw. Martine Debièvre wordt niet langer vermeld als adviseur.

Het nieuwe besluit treedt retroactief in werking op 1 april 2018. Op die datum wordt het bestaande besluit van 20 september 2017 opgeheven.

Bron: Ministerieel besluit van 17 april 2018 houdende samenstelling van de directieraad van de Federale pensioendienst, BS 20 april 2018

  455