Update samenstelling directieraad Federale Pensioendienst

Met ingang van 1 november 2018 bestaat de directieraad van de Federale Pensioendienst uit deels dezelfde namen.

Gepubliceerd op 03-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Sarah Scaillet, administrateur-generaal, voorzitster (net als voordien);
  • Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter (net als voordien);
  • Johan Aertssen, Raphael Coucke en Vincent Mahieu, directeurs-generaal;
  • Marc De Durpel directeur-generaal (afgeschafte graad);
  • Luc Coppens en François de Groulart, adviseurs-generaal;
  • Marie-Pierre Colmant, directeur;
  • Jacqueline Weerts, adviseur.
Nieuwkomers zijn: Vincent Mahieu, Marie-Pierre Colmant en Jacqueline Weerts. Jocelyn Melchior, Françoise Dethise, Dominique Schmitz, Erwin de Buyser en Geert Dedier zitten niet meer in de directieraad.
Tegelijk worden (deels) uit die namen de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst aangewezen. Het gaat in de eerste plaats om Sarah Scaillet (en Johan Janssens, bij afwezigheid). Zij wordt aangewezen als voorzitter van het basisoverlegcomité.

De overheidsafvaardiging in dat comité bestaat verder uit:

  • Vaste leden: Johan Janssens, Johan Aertssen, Raphael Coucke, Vincent Mahieu, Marc De Durpel, François de Groulart en Marie-Pierre Colmant.
  • Plaatsvervangende leden: Ilse De Beule, Dominique Schmitz, Erwin De Buyser, Marc Leunens, Luc De Rouck en Jacqueline Weerts.

Bestaande besluiten van 17 april 2018 en 7 april 2016 worden opgeheven met ingang van 1 november 2018.

Bron:
  186