Twee vervangingen in beheerscomité van de sociale zekerheid

Met ingang van 16 februari 2018 noteren we twee vervangingen in het beheerscomité van de sociale zekerheid.

 

 

 

Gepubliceerd op 28-02-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Enrico Leenknecht wordt benoemd tot werkend lid, ter vervanging van Bernadette Adnet, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid;
  • Danny Van Assche wordt benoemd tot werkend lid langs werkgeverskant, ter vervanging van Karel Van Eetvelt.

De organisatie van het globaal beheer is in handen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), onder toezicht van het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, van de overheid en van het Nationaal Intermutualistisch College.

Het comité behandelt problemen in verband met het globaal beheer. Onder het gezag van dit comité voert de RSZ zijn wettelijke opdrachten uit, zoals het beheer van de portefeuille van het globaal beheer. Het beheerscomité wordt bijgestaan door een technische commissie van gespecialiseerde ambtenaren.

Bron: Beheerscomité van de sociale zekerheid - Ontslag en benoeming van een werkend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid en van een werkend lid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie, BS 15 februari 2018

  341