Twee nieuwe namen in de ‘erkenningscommissie betaald educatief verlof’

Met ingang van 1 mei 2017 noteren we twee nieuwe namen in de Vlaamse ‘erkenningscommissie betaald educatief verlof’.

  • Peter Bruggen wordt benoemd tot plaatsvervangend afgevaardigde van de representatieve werkgeversorganisaties.
  • Arn Houthooft wordt benoemd tot plaatsvervangend afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisaties.

Bert Meulemans en Tim Ramboer zijn niet langer plaatsvervangend afgevaardigde.

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest bevoegd geworden voor het stelsel van het betaald educatief verlof. Dat blijkt ook uit een besluit van de Vlaamse Regering dat de samenstelling van de erkenningscommissie regelt.

Die commissie spreekt zich uit over de erkenning van opleidingen en programma’s van opleidingen en over de intrekking en de schorsing van erkenningen. Verder volgt de commissie ook de budgettaire situatie van het stelsel van het betaald educatief verlof op. Ze heeft ook een advies- en controlefunctie.

De commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter die de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, vertegenwoordigt, en zijn plaatsvervanger;
  • 3 afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en 3 afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties, en hun plaatsvervangers;
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en zijn plaatsvervanger;
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, en zijn plaatsvervanger;
  • een secretaris, en zijn plaatsvervanger.

De commissie kan een beroep doen op deskundigen en technici volgens de voorwaarden van het huishoudelijk reglement.

Steven Bellemans

Bron: Wijziging van de samenstelling van de erkenningscommissie betaald educatief verlof, BS 5 mei 2017 

Gepubliceerd op 09-05-2017

  309