Twee nieuwe namen in Commissie ‘Ondernemingsplannen’

Jean-Charles Parizel en Philippe Verwilt worden langs werkgeverskant benoemd tot vaste leden. Ze vervangen Gianni Duvillier en Leen Cornil, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen.

Het benoemingsbesluit van 20 juni 2018 treedt in werking ‘op de datum van kennisgeving aan de belanghebbenden’. Dat is wellicht op 20 juni gebeurd.

 

Gepubliceerd op 09-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Commissie ‘Ondernemingsplannen’

Om een stelsel van economische werkloosheid voor bedienden te kunnen toepassen, moet de onderneming in kwestie worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden en moet ze gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan.

De cao of het ondernemingsplan bevat onder andere een omschrijving van de maatregelen die moeten zorgen voor het maximale behoud van de tewerkstelling en de duur van de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.
Het ondernemingsplan moet samen met een gemotiveerde aanvraag aangetekend worden overgemaakt aan de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid. Daarop legt de directeur-generaal het plan voor aan de Commissie ‘Ondernemingsplannen’ , die deel uitmaakt van die overheidsdienst.

De commissie spreekt zich bij gemotiveerde beslissing uit. En voor ondernemingen met minder dan tien werknemers die in economische moeilijkheden verkeren, kan de commissie een afwijking toestaan op de betaling van de forfaitaire crisispremie.

    De commissie bestaat uit:
  • vijf vaste leden en vijf plaatsvervangende leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR);
  • vijf vaste leden en vijf plaatsvervangende leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR);
  • drie leden die in het domein van het sociaal overleg en op het vlak van de in de wet bepaalde maatregelen een bijzondere kennis en ervaring hebben.

Bron: Ministerieel besluit van 20 juni 2018 houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen", BS 3 juli 2018

  211