Twee nieuwe namen in Comité ad hoc van de CRB

We noteren twee nieuwe namen in het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

  • Erik Peetermans wordt benoemd tot werkend lid van het comité. Hij vervangt Christine Darville-Finet.
  • Harold Vincent wordt ook benoemd tot werkend lid van het comité. Hij vervangt Gerard de Laminne de Bex.

 

Het benoemingsbesluit van 8 juni 2017 treedt in werking op 13 juli 2017. Dat is de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

Het KB dat de economische en financiële inlichtingen omschrijft die men moet verstrekken aan de ondernemingsraden, voorziet in een bijzonder afwijkingsmechanisme .

De afwijkingsmogelijkheid op de plicht tot mededeling is in balans met het vrij gedetailleerd karakter van de inlichtingen die het ondernemingshoofd moet verschaffen. Een afwijking kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn door de concurrentiële marktpositie van de onderneming.

Maar het ondernemingshoofd kan niet zelf oordelen of een afwijking al dan niet vereist is. De aanvragen tot afwijking moeten worden goedgekeurd door een ambtenaar die een beslissing neemt na raadpleging van een Comité ad hoc, opgericht in de schoot van de CRB. Dit comité zal, zo nodig, beroep doen op experten van de bevoegde bedrijfsraad.

 

Steven Bellemans

 

BronMinisterieel besluit van 8 juni 2017 besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, BS 13 juli 2017

  370