Syntra Vlaanderen: vier onafhankelijke bestuurders benoemd

Met ingang van 10 oktober 2018 worden vier onafhankelijke bestuurders aangeduid in de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. De website van Syntra Vlaanderen is al up-to-date.

Gepubliceerd op 31-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
    Het gaat om:
  • Simon Gryspeert;
  • Machteld Verbruggen;
  • Katrien Dingemans;
  • Filip De Cuyper.

 

Syntra Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, dat zowel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Werk als onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Onderwijs valt.

Het beheer van het agentschap is in handen van een raad van bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de raad van bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: de commissie strategie, de commissie screening, de commissie audit, en een praktijkcommissie.

Bron:Aanduiding van onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, BS 25 oktober 2018

  193