Syntra Vlaanderen: Jonas De Raeve benoemd in raad van bestuur

Jonas De Raeve wordt met ingang van 1 juli 2018 benoemd als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Hij vervangt Sonja Teughels van wie hij het mandaat beëindigt.

Gepubliceerd op 13-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Jonas De Raeve wordt met ingang van 1 juli 2018 benoemd als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Hij vervangt Sonja Teughels van wie hij het mandaat beëindigt.

De benoeming vindt plaats namens de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw die zitting hebben in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Tegelijk wordt eervol ontslag verleend aan André Sommereyns en Gert Truyens. Zij zijn niet langer lid van de raad van bestuur.

Syntra Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, dat zowel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Werk als onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Onderwijs valt.

Het beheer van het agentschap is in handen van een raad van bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de raad van bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: de commissie strategie, de commissie screening, de commissie audit, en een praktijkcommissie.

Bron:Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, wat betreft de vertegenwoordiging van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die zitting hebben in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 13 juli 2018

  302