Syntra Vlaanderen: benoeming Pieter Baert in raad van bestuur ingetrokken

Met ingang van 1 januari 2018 werd Pieter Baert benoemd als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Als vertegenwoordiger die zitting heeft namens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) verving hij Gert Truyens.

 

Gepubliceerd op 01-02-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Maar het benoemingsbesluit van 1 december 2017 wordt nu formeel ingetrokken met ingang van 31 december 2017. Omdat Pieter Baert een nieuwe functie heeft, heeft de SERV immers op 18 december 2017 gevraagd om de vervanging ongedaan te maken en Gert Truyens opnieuw te benoemen in de raad van bestuur.

Syntra Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, dat zowel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Werk als onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Onderwijs valt.

Het beheer van het agentschap is in handen van een raad van bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de raad van bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: de commissie strategie, de commissie screening, de commissie audit, en een praktijkcommissie.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2017 houdende de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, BS 1 februari 2018

  409