Stéphane Deldicque krijgt mandaat in Beheerscomité van Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Vanaf 1 augustus 2018 zal Stéphane Deldicque de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Gepubliceerd op 22-08-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid die alle prestatie op zich neemt inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut. Denk aan de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen en de uitkering bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).

Hij vervangt er Alphonse Vanderhaege die met pensioen gaat. Aan Vanderhaege wordt trouwens in het benoemingsbesluit van Deldicque eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid bij het Beheerscomité.

Deldicque is momenteel aan de slag als vice-president bij het ACV van de openbare diensten. Een functie die ook Vanderhaege jarenlang uitoefende voor hij er met pensioen ging op 1 mei.

Bron: Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid, BS 20 augustus 2018 .

  271