Sofie Ostyn benoemd in beheerscomité Actiris

We noteren langs werknemerskant een nieuwe naam in het beheerscomité van de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris). Sofie Ostyn wordt met ingang van 20 april 2017 aangesteld in de hoedanigheid van lid van het beheerscomité.

Eervol ontslag uit haar functie van lid van hetzelfde beheerscomité wordt verleend aan Nancy Tas. Al moeten we er wel op wijzen dat het benoemingsbesluit waarin Nancy Tas werd aangesteld, eigenlijk pas verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 21 april. Die tekst is wel retroactief in werking getreden op 4 juni 2015 ...

De website van Actiris is nog niet up-to-date. De nieuwe naam staat nog niet vermeld bij de samenstelling van het beheerscomité.

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris eigenlijk twee belangrijke opdrachten:

  • de matching tussen werkgevers en werkzoekenden garanderen. Actiris zal trachten de op de Brusselse arbeidsmarkt beschikbare werkaanbiedingen te identificeren, te verzamelen en in te vullen.
  • de doorstroming naar werk te organiseren. Samen met zijn partners ontwikkelt Actiris een dienstenaanbod waarbij iedere Brusselse werkzoekende een begeleiding naar werk op maat krijgt aangeboden.

Steven Bellemans

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2017 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), BS 26 april 2017 

Gepubliceerd op 02-05-2017

  514