Samenstelling directieraad Federale Pensioendienst

Op 1 april 2016 werd de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) omgedoopt tot Federale Pensioendienst (FPD). De samenstelling van de directieraad van de FPD komt aan bod in een besluit van 7 april 2016 . Maar die tekst wordt nu opgeheven met ingang van 1 september 2017.

Gepubliceerd op 28-09-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Een nieuw ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst bevat enkel een namenlijst, terwijl de opgeheven tekst de samenstelling van de directieraad omschreef op basis van functietitels. Uit de aanhef van de nieuwe tekst blijkt dat de samenstelling van de directieraad ‘zonder verwijl dient te worden aangepast ten einde inzonderheid de bevorderings- en tuchtprocedures te kunnen voortzetten’.

Het besluit van 20 september 2017 bepaalt dat de directieraad van de Federale Pensioendienst bestaat uit:

  • Sarah Scaillet, administrateur-generaal, voorzitster;
  • Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter;
  • Johan Aertssen, directeur-generaal;
  • Marc De Durpel en Jocelyn Melchior, directeurs-generaal (afgeschafte graad);
  • Françoise Dethise en Dominique Schmitz, en Luc Coppens, Erwin De Buyser en François de Groulart, adviseurs-generaal;
  • Geert Dedier, wnd. adviseur-generaal;
  • Martine Debièvre, adviseur.

Het besluit van 20 september 2017 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

 

Bron: Ministerieel besluit van 20 september 2017 houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst, BS 26 september 2017

  505