1. Home
  2. Nieuws
  3. HR Traffic
  4. Saartje Degelin vervangt Rudi Gotzen in de SERV

Saartje Degelin vervangt Rudi Gotzen in de SERV

Saartje Degelin vervangt Rudi Gotzen in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Zij is adviseur op de studiedienst van de Boerenbond. De website van de SERV is al up-to-date.

Gepubliceerd op 10-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 15 september 2017.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan waar de Vlaamse sociale partners elkaar ontmoeten.

In de SERV-raad zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.

Voor de werkgevers gaat het om:

  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen;
  • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers;
  • BB – Boerenbond;
  • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

  Voor de werknemers gaat het om:

  • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België;
  • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond;
  • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

 

Bron: Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 6 oktober 2017

  106