Saartje Degelin vervangt Rudi Gotzen in de SERV

Saartje Degelin vervangt Rudi Gotzen in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Zij is adviseur op de studiedienst van de Boerenbond. De website van de SERV is al up-to-date.

Gepubliceerd op 10-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het benoemingsbesluit treedt retroactief in werking op 15 september 2017.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan waar de Vlaamse sociale partners elkaar ontmoeten.

In de SERV-raad zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.

Voor de werkgevers gaat het om:

  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen;
  • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers;
  • BB – Boerenbond;
  • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

  Voor de werknemers gaat het om:

  • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België;
  • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond;
  • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

 

Bron: Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, BS 6 oktober 2017

  480