Renaud Francart vervangt Christine Lhoste in beheerscomité RSVZ

We noteren een nieuwe naam in het beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Christine Lhoste wordt met ingang van 24 april 2017 vervangen door Renaud Francart, als vertegenwoordiger van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen. De website van het RSVZ is al up-to-date.

Het KB nr. 38 dat het sociaal statuut voor zelfstandigen omschrijft, bepaalt dat in de schoot van de raad van beheer een beheerscomité wordt opgericht waarvan de samenstelling wordt bepaald door de Koning, die de leden van dit comité benoemt. Dat is nu ook weer gebeurd.

Eerder was Christine Lhoste in de raad van beheer van het RSVZ al vervangen door Clarisse Ramakers. Lhoste had haar ontslag aangeboden.

We kunnen de taak van het RSVZ als volgt samenvatten: “Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.”

Steven Bellemans

Bron: Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2013 houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, BS 24 april 2017 

Gepubliceerd op 02-05-2017

  315