Raf De Weerdt vervangt Miranda Ulens in beheerscomité RVA

Raf De Weerdt ( federaal secretaris ABVV ) wordt met ingang van 16 oktober 2018 benoemd tot lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). Als vertegenwoordiger van de werknemers vervangt hij Miranda Ulens.

Gepubliceerd op 31-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het beheerscomité staat in voor het algemeen beheer van de RVA. Het bestaat uit leden van de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Ook de regering heeft vertegenwoordigers in het beheerscomité.

De RVA stipt zelf volgende bevoegdheden aan:

  • Bestuursovereenkomst: het opvolgen van de onderhandelingen bij de opmaak van de bestuursovereenkomst, de goedkeuring van het ontwerp, en het overleg met de leidend ambtenaar en zijn adjunct met het oog op de jaarlijkse toetsing.
  • Reglementering: het geven van adviezen over materies waarvoor de RVA bevoegd is.
  • Personeelsbeheer: de opmaak van het personeelsplan.
  • Financieel beheer: het ontwerp van de begroting en de opmaak van de rekeningen.

 Bron: Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Ontslagneming - Benoeming , BS 26 oktober 2018

 

  231