Raf De Weerdt vervangt Jean-François Tamellini in beheerscomités Fedris

Raf De Weerdt vervangt Jean-François Tamellini in de verschillende beheerscomités van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Hij doet dat als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werknemers.

Gepubliceerd op 25-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die deel uitmaakt van de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 1 januari 2017 als fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité dat is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers. Daarnaast is er ook een specifiek beheerscomité voor de arbeidsongevallenmaterie en een specifiek beheerscomité voor de beroepsziektenmaterie. De beheerscomités worden bijgestaan door technische comités met een adviserende bevoegdheid.

Het benoemings-KB treedt in werking op 24 oktober 2018.

— Federaal agentschap voor beroepsrisico's Algemeen beheerscomité - Ontslag en benoeming van een lid, BS 24 oktober 2018
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 24 oktober 2018
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten . - Ontslag en benoeming van een lid, BS 24 oktober 2018

  137