Pieter Baert benoemd in raad van bestuur Syntra Vlaanderen

Met ingang van 1 januari 2018 wordt Pieter Baert benoemd als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Als vertegenwoordiger die zitting heeft namens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vervangt hij Gert Truyens. 
 

Gepubliceerd op 02-01-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Syntra Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, dat zowel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Werk als onder de bevoegdheid van Vlaamse minister van Onderwijs valt.

Het beheer van het agentschap is in handen van een raad van bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad. Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de raad van bestuur een aantal adviserende commissies opgericht: de commissie strategie, de commissie screening, de commissie audit, en een praktijkcommissie.

Bron: Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen, BS 18 december 2017

  343