Pierre Wouters benoemd als vast lid van het ‘Nationaal Pensioencomité’

Pierre Wouters wordt benoemd als vast lid van het ‘Nationaal Pensioencomité’, als vertegenwoordiger van de werkgevers. Hij vervangt Werner Abelshausen, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Gepubliceerd op 25-09-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De website van het Nationaal Pensioencomité is al up-to-date.

Het benoemingsbesluit van 12 september 2017 treedt in werking op 15 september 2017. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Comité

Het Nationaal Pensioencomité is één van de drie organen die de pensioenhervorming moet ondersteunen: een ‘Academische Raad’ voor wetenschappelijke adviezen, een ‘Kenniscentrum’ voor technische ondersteuning en een ‘Nationaal Pensioencomité’.

Het Nationaal Pensioencomité is het orgaan bij uitstek voor het sociaal overleg over de pensioenhervorming. Het comité is een raadgevend orgaan dat advies uitbrengt over alle voorstellen inzake pensioenen. Die adviezen worden uitgebracht in de vorm van verslagen die de verschillende in het comité uiteengezette standpunten weergeven.

Leden

Naast een voorzitter en een ondervoorzitter telt het comité:

  • 8 leden die de werkgevers en de zelfstandigen vertegenwoordigen;
  • 8 leden die de federale overheid vertegenwoordigen;
  • 8 leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Er worden evenveel plaatsvervangende leden als vaste leden benoemd. De plaatsvervangende leden zijn, wanneer zij een vast lid vervangen, stemgerechtigd. De duurtijd van alle mandaten is in principe 5 jaar en ze zijn hernieuwbaar.

Het secretariaat van het comité wordt toevertrouwd aan de secretariaten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

 

Bron: Ministerieel besluit van 12 september 2017 tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het nationaal pensioencomité, BS 15 september 2017, BS 15 september 2017

  314