Philippe De Backer volgt Bart Tommelein op als staatssecretaris

Bart Tommelein wordt als federale staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee opgevolgd door Philippe De Backer.

Ontslag

Uit een KB dat op 3 mei verschenen is, blijkt dat het ontslag van Bart Tommelein nu officieel aanvaard wordt. Hij wordt viceminister-president in de Vlaamse regering en volgt Annemie Turtelboom op, nadat ze ontslag had genomen als viceminister-president en minister van Begroting, Financiën en Energie. Turtelboom beet haar tanden stuk op de Vlaamse Energieheffing, die smalend de Turteltaks werd genoemd. Tommelein legt op 4 mei pas de eed af als nieuwe minister en is dus technisch nog niet bevoegd.

Bart Tommelein was nog maar anderhalf jaar staatssecretaris in de federale regering. Hij raakte bekend bij het brede publiek als voorzitter van de commissie die de bankencrisis onderzocht. Als staatssecretaris trad hij vooral op de voorgrond als de man die het durfde op te nemen tegen Facebook.

Opvolger


Tegelijk wordt Philippe De Backer benoemd als opvolger van Tommelein in de federale regering. Met zijn aantreden als staatssecretaris treedt De Backer voor het eerst op de voorgrond in eigen land. Sinds 2011 was hij actief in het Europees Parlement, waar hij toen Dirk Sterckx opvolgde.

In werking


Het KB van 2 mei 2016 treedt ‘heden’ in werking. Dat is wellicht op 2 mei.

Steven Bellemans

Bron: Koninklijk besluit van 2 mei 2016 . - Regering. - Ontslag. - Benoeming, BS 3 mei 2016 

Gepubliceerd op 03-05-2016

  124