Patrick Vandenberghe benoemd in beheerscomité Federale Pensioendienst

Patrick Vandenberghe wordt benoemd tot effectief lid van het beheerscomité van de Federale Pensioendienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties. Hij vervangt Alfons De Potter.

Het benoemings-KB treedt in werking op 18 juli 2017.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is vorig jaar omgedoopt tot de Federale Pensioendienst (FPD). Alle opdrachten en alle personeelsleden van de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) werden overgedragen aan die Federale Pensioendienst. Later komen daar nog andere taken bij.

De dienst wordt beheerd door een beheerscomité dat over alle bevoegdheden beschikt, ‘welke tot het beheer van de instelling nodig zijn’. Het beheerscomité staat ook in voor het beheer van de financiële middelen. En het kan bijvoorbeeld ook op eigen initiatief aan de minister voorstellen doen tot wijziging van de regels voor het werknemerspensioen.

    Het beheerscomité is samengesteld uit:
  • een voorzitter;
  • 7 effectieve en 3 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen;
  • 7 effectieve en 3 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

 

Steven Bellemans

 

Bron: 11 juli 2017 - Federale Pensioendienst Beheerscomité - Benoeming van een lid, BS 18 juli 2017

  389