Nieuwkomers bij Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Gepubliceerd op 25-09-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Met ingang van 25 september 2017 noteren we volgende verschuivingen bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB):

  • Nathalie Ragheno wordt effectief lid, ter vervanging van Christine Finet-Darville.
  • Philippe Coigne wordt plaatsvervangend lid, ter vervanging van Frédéric Nellens.
  • Robin Deman wordt effectief lid, ter vervanging van Gilles Vandorpe.
  • Caroline Ker wordt plaatsvervangend lid, ter vervanging van Sophie De Dekker.
  • François Sana wordt plaatsvervangend lid, ter vervanging van Philippe Cornelis.

Dat blijkt uit een KB van 21 juli 2017 dat op 25 september in werking treedt, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De lijst met mandaten is al bijgewerkt op de website van de CRB. Bij elk lid wordt vermeld of het om een werkend of een plaatsvervangend lid gaat, en welke organisatie ze vertegenwoordigen.

De dubbele lijsten van kandidaten werden voorgelegd aan de minister van Economie, zoals voorgeschreven in een oud besluit van 28 december 1948 dat het aantal leden van de CRB vaststelt, en de modaliteiten van de voordracht omschrijft.

De CRB is samengesteld uit technische organen en beleidsorganen:

  • De raad of de bijzondere raadgevende commissies keuren de adviezen en de rapporten goed. Ze zijn dwingend voor de sociale partners aangezien ze hun organisaties verbinden. De ondervoorzitters van de raad bepalen de beleidslijnen en het dagelijks bestuur beheert de dagelijkse werkzaamheden van de raad en het secretariaat.
  • De werkzaamheden - in het bijzonder het opstellen van adviezen - worden voorbereid in subcommissies die zijn samengesteld door de sociale partners. Deze subcommissies zijn elk verbonden met één van de commissies van de CRB: ‘sociaal-economisch beleid’, ‘organisatie van de economie’, ‘duurzame ontwikkeling’, ‘sectoriële commissies’ en ‘commissie voor de mededinging’.

 

Bron: Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot ontslag en benoeming van vijf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, BS 25 september 2017

  347