Nieuwe namen Vlaams Partnerschap Duaal Leren

We noteren met ingang van 9 juni 2017 een paar nieuwe namen bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

  • Jonas De Raeve wordt aangesteld als lid, namens de representatieve middenstands-, zelfstandigen- en werkgeversorganisaties. Hij vervangt Sonja Teughels.
  • Arn Houthooftwordt aangesteld als lid, namens de representatieve werknemersorganisaties. Hij vervangt Gert Truyens.
  • Anne Vandenborre wordt aangesteld als lid, namens de representatieve middenstands-, zelfstandigen- en werkgeversorganisaties. Zij vervangt Peter Van Bossuyt.

Het gaat telkens om organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren werd opgericht binnen het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. Dit orgaan moet als ‘regisseur van de werkcomponent van duaal leren’ de verdere uitbouw van het nieuwe duaal leren in de ondernemingen in Vlaanderen garanderen.

Het partnerschap heeft specifieke taken zoals de erkenning of de opheffing van de erkenning van ondernemingen, de uitsluiting van ondernemingen, de uitoefening van controle, het opstellen van een jaarlijks monitoringsrapport … Maar het verleent ook advies en het onderneemt bijvoorbeeld acties om de ondernemingen te informeren over het duaal leren in Vlaanderen.

In samenspraak met eventuele sectorale partnerschappen kan men bepaalde taken overdragen naar het sectorniveau. Zowel in het Vlaams Partnerschap Duaal Leren als in de sectorale partnerschappen zetelen vertegenwoordigers uit de arbeidsmarkt en de onderwijswereld.

 

Steven Bellemans

BronAanstelling en eervol ontslag van leden van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, BS 7 juli 2017

  426