Nieuwe namen in ‘Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg’

Met ingang van 1 januari 2018 noteren we enkele nieuwe namen in de ‘Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg’.

Gepubliceerd op 15-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Langs werkgeverskant wordt Louis Warlop benoemd tot effectief lid van de werkgroep. En op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties, gebeurt hetzelfde voor Caroline Hielegems, Steven Genbrugge en Caroline Van de Sande.

Het gaat hier om een van de Vlaamse werkgroepen die opricht zijn binnen het ‘preventieve gezondheidsbeleid’. De werkgroep rapporteert aan de bevoegde minister. Het Agentschap Zorg en Gezondheid coördineert de werking van de werkgroep en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de secretariaatstaken.

Deze werkgroep werd opgericht voor onbepaalde duur en heeft drie opdrachten:

  • het opvolgen en bespreken van evoluties op wetenschappelijk en maatschappelijk vlak over bedrijfsgezondheid in het algemeen; onder meer aan de hand van wetenschappelijke literatuur, Europese aanbevelingen en persteksten, en in het bijzonder wanneer die een impact kunnen hebben op het Vlaamse beleid inzake bedrijfsgezondheid;
  • het verlenen van advies aan de minister die bevoegd is voor volksgezondheid en aan het Agentschap Zorg en Gezondheid;
  • het opvolgen en bewaken van de werkzaamheden van eventuele subwerkgroepen.

Ministerieel besluit van 19 april 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg voor wat de vervanging van enkele leden betreft, BS 8 mei 2018

 

  334