Nieuwe namen in Vlaamse commissies voor dienstencheques

We noteren langs werknemerskant enkele nieuwe namen in de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten en de Commissie opleidingsfonds dienstencheques.

Gepubliceerd op 12-04-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Caroline Van de Sande wordt benoemd tot werkend lid van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten én de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, ter vervanging van Laïla Aissa.
  • Justine Scholiers wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van dezelfde adviescommissies, ter vervanging van Pieter Baert.

Het benoemingsbesluit is in werking getreden op 24 maart 2018. Dat is de eerste dag na de ondertekening van de tekst.

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd het stelsel van de dienstencheques geregionaliseerd. Vlaanderen heeft gebruikgemaakt van die bevoegdheid en er is een ‘Vlaamse dienstencheque’ gekomen. Daartoe heeft de Vlaamse overheid de federale KB’s op de dienstencheques en op het opleidingsfonds dienstencheques aangepast.

Er werd onder andere bij het departement Werk en Sociale Economie een ‘adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten’ opgericht, die op Vlaams niveau advies moet verstrekken over de toekenning of de intrekking van de erkenning van de dienstencheque-ondernemingen.
Ook de federale adviescommissie opleidingsfonds dienstencheques werd ‘getransfereerd’ naar het departement Werk en Sociale Economie. De ‘Commissie opleidingsfonds dienstencheques’ geeft advies over de opleidingen die in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten.

Bron: Vervanging van twee leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten en van twee leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, BS 6 april 2018

  333