Nieuwe namen in Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We noteren nieuwe namen in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Dat zijn de Brusselse sociale partners.

Daartoe wordt het benoemingsluit van 2 juli 2015 aangepast met ingang van 13 februari 2018.

 

 

Gepubliceerd op 19-02-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  Namelijk:
 • Michèle Layahe wordt vervangen door Antoine Bertrand (effectief lid, “Union des Classes Moyennes” (U.M.));
 • Floriane De Kerchove wordt vervangen door René Konongs (effectief lid, “Verbond van Ondernemingen te Brussel” (V.O.B.));
 • Sandra Langenus wordt vervangen door Estelle Ceulemans en Fabienne Senocq door Yves Dupuis (effectieve leden, “Algemeen Belgisch Vakverbond” (A.B.V.V.));
 • Matthias Cys wordt vervangen door Floriane De Kerchove (plaatsvervangend lid, “Verbond van Ondernemingen te Brussel” (V.O.B.));
 • Yves Dupuis wordt vervangen door Fabienne Senocq en Jamel Azaoum door Bara Fall (plaatsvervangende leden, Algemeen Belgisch Vakverbond” (A.B.V.V.));
 • Perrine Collin wordt vervangen door Clarisse Ramakers (effectief lid, Kamer van de Middenstand );
 • Eric Boigelot wordt vervangen door Alain Berlinblau (effectief lid, Kamer van de Middenstand);
 • Miguel Van Keirsbilck wordt vervangen door Pierre-Philippe Grignard (effectief lid, Kamer van de Middenstand);
 • Victoria Whitelaw wordt vervangen door Sophie Fery (plaatsvervangend lid, Kamer van de Middenstand);
 • Kristof Willekens wordt vervangen door Lieven Cloots (plaatsvervangend lid, Kamer van de Middenstand).

 

  Dit zijn de representatieve organisaties die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de raad:
 • de representatieve organisaties van de middenstand, zoals de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en de Unie voor Zelfstandige Ondernemers Gewest Brussel (Unizo);
 • het Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI-VOB) als representatieve organisatie van de werkgevers;
 • de Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO) als representatieve organisatie van de social-profitsector;
 • het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) als de representatieve organisaties van de werknemers.

De oprichtingsordonnantie vat de bevoegdheden van de raad samen:

 • een bevoegdheid inzake studie, advies en aanbeveling; en
 • een bevoegdheid inzake overleg.

Zo organiseert de raad het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gewestelijke ontwikkeling en planning. Een jaarlijks verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 februari 2018 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 13 februari 2018

  362