Nieuwe namen in Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We noteren nieuwe namen in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zijn de Brusselse sociale partners.

Gepubliceerd op 05-11-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
    Met ingang van 30 oktober 2018:
  • Justine Scholiers wordt langs werknemerskant als effectief lid vervangen door Adrien Elleboudt (op voorstel van de ‘Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België’ (A.C.L.V.B.));
  • Bouchra El Mkhoust wordt langs werkgeverskant als plaatvervagend lid vervangen door Cécile Huylebroeck (op voorstel van het ‘Verbond van Ondernemingen te Brussel’ (V.O.B.)).

Daartoe wordt het benoemingsluit van 2 juli 2015 aangepast.

De oprichtingsordonnantie vat de bevoegdheden van de raad samen:

  • een bevoegdheid inzake studie, advies en aanbeveling; en
  • een bevoegdheid inzake overleg.

Zo organiseert de raad het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gewestelijke ontwikkeling en planning. Een jaarlijks verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2018 tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 30 oktober 2018

  183