Nieuwe namen in Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We noteren nieuwe namen in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Dat zijn de Brusselse sociale partners.

Gepubliceerd op 10-10-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
    Namelijk:
  • “Philippe Van Muydler” wordt als effectief lid vervangen door Jamel Azaoum (in naam van de representatieve organisaties van de werknemers, op voorstel van het ‘Algemeen Belgisch Vakverbond’);
  • “Jean-Francois Dondelet” wordt als effectief lid van de Kamer van de Middenstand vervangen door Nathalie De Lamper.

Daartoe wordt het benoemingsluit van 2 juli 2015 aangepast.

De oprichtingsordonnantie vat de bevoegdheden van de raad samen:

  • een bevoegdheid inzake studie, advies en aanbeveling; en
  • een bevoegdheid inzake overleg.

Zo organiseert de raad het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gewestelijke ontwikkeling en planning. Een jaarlijks verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie. Dat is op 9 oktober 2018.

Bron: “Ontwerpbesluit” van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2018 tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 9 oktober 2018

  183