Nieuwe namen in comités van Fedris

We noteren met ingang van 23 november 2017 een aantal nieuwe namen bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.


 

Gepubliceerd op 01-12-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
 • Louis Warlop wordt langs werkgeverskant benoemd tot lid van het beheerscomité voor de beroepsziekten, ter vervanging van Mona Wyverkens.
 • Dorothée Dupuis wordt langs werkgeverskant benoemd tot lid van het algemeen beheerscomité, ter vervanging van Benjamin Yannart. Ook in het beheerscomité voor de beroepsrisico’s en in het beheerscomité voor de arbeidsongevallen zien we dezelfde verschuiving.
 • Michel Claes wordt langs werknemerskant benoemd in het Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ter vervanging van Christine De Smedt.
 • Jonas Van Vlem wordt langs werknemerskant benoemd in het Technisch comité voor de preventie, ter vervanging van Vincent Van Der Haegen.

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die deel uitmaakt van de federale overheid. Het agentschap werd op 1 januari 2017 opgericht als fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité, dat is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers. Daarnaast is er ook een specifiek beheerscomité voor de arbeidsongevallenmaterie en een specifiek beheerscomité voor de beroepsziektenmaterie. De beheerscomités worden bijgestaan door technische comités met een adviserende bevoegdheid.

  1/ Voor de arbeidsongevallenmaterie zijn dat:
 • het technisch comité voor de preventie;
 • het medisch-technisch comité;
 • het technisch comité voor de zeevisserij;
 • het technisch comité voor de koopvaardij.

 

  2/ Voor de beroepsziektenmaterie zijn dat:
 • het technisch comité voor de preventie;
 • de Wetenschappelijke Raad (die op zijn beurt adviezen krijgt van een aantal medische commissies).

 

— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 23 november 2017
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 23 november 2017
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 23 november 2017
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 23 november 2017
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 23 november 2017
— Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de preventie. - Ontslag en benoeming van een lid, BS 23 november 2017

  319